Bước ngoặt trong công trình cứu độ

Bước ngoặt trong công trình cứu độ

Lễ Thánh Thiên Thần truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria năm 2014,

Bước ngoặt trong công trình cứu độ – Thiên Chúa sai Thiên Thần Gáprien đến gặp Đức Maria và thông báo một sứ điệp rất quan trọng của Thiên Chúa, ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại. Đó là Mẹ Maria sẽ lãnh nhận Đấng Cứu Thế là Ngôi Hai Thiên Chúa vào cung lòng.

Sứ Thần của Chúa nói rõ, việc này là do quyền năng Chúa Thánh Thần tác động không hề đến người nam và chắc chắn không dính dáng đến Thánh Cả Giuse. Sự ngần ngại trong đối thoại với Sứ thần cũng là lẽ bình thường với tất cả mọi người, song Mẹ Maria hoàn toàn tin tưởng và phó thác trong tình thương của Chúa qua lời “Xin Vâng”.

Chỉ cần tiếng “Xin Vâng” theo Thánh Ý Chúa, thì lập tức cả triều thần Thiên Quốc đều tán dương Mẹ, cửa luyện ngục như mở ra để giải thoát các linh hồn tiến về bên Thiên Chúa. Lời “Xin Vâng” của Mẹ mở đầu cho lịch sử cứu độ loài người. Mẹ là Mẹ Đấng Cứu Thế!

Qua hình ảnh Truyền Tin, chúng ta thấy rõ điều Thiên Chúa muốn và sắp xếp cho Đức Maria được phơi bày, Mẹ hoàn toàn đồng trinh trọn đời, trong sạch và là thụ tạo đặc biệt Chúa chọn, xứng đáng trách vụ Thánh Mẫu Thiên Chúa.

Mừng lễ Truyền Tin, chúng ta noi gương Mẹ Maria, khiêm nhường và vâng lời trước Thánh Ý Chúa, cũng như mau mắn thực hành Lời Chúa dạy qua Thánh lễ hằng ngày.

Lạy Mẹ Maria, xin giúp mỗi người chúng con cũng biết đáp lại lời “Xin Vâng” trước lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa.

Thuỷ Hiếu

Có liên quan:

Bước ngoặt trong công trình cứu độ
Đánh giá

Bình luận