Phim: Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu – bản thu gọn 45 phút

Phim: Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu - bản thu gọn 45 phút

Phim: Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu – bản thu gọn 45 phút – Tuần Thánh đã đến gần, kính gửi đến quý độc giả phim “Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu“, bản 45 phút do JPT cắt ráp để phù hợp với việc giảng dạy.

Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta, khi chiêm ngắm những thước phim cuộc khổ nạn của Ngài, chúng ta biết uốn nắn đời mình, từ bỏ những thói hư nết xấu như vác lấy sự khổ nhục của Chúa mà năng làm những điều tốt đẹp cho xứng đáng con cái Chúa.

Bùi Đức Thể.

Có liên quan:

Phim: Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu – bản thu gọn 45 phút
Đánh giá

Bình luận