Dòng Tên: Thánh lễ trao tác vụ Linh Mục năm 2014

Dòng Tên: Thánh lễ trao tác vụ Linh Mục năm 2014

JPT Blog – Sáng nay tại học viện Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê – dòng Tên VN, 9 thầy Phó tế đã được Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc trao tác vụ Linh Mục.

Dòng Tên: Thánh lễ trao tác vụ Linh Mục năm 2014
 
Quý thầy Phó tế được lãnh chức Linh Mục:
  1. Thầy Giuse Maria Cao Gia An, S.J.
  2. Thầy Đaminh Vũ Duy Cường, S.J.
  3. Thầy Phanxicô Giuse Nguyễn Mai Kha, S.J.
  4. Thầy Martinô Nguyễn Đình Khải, S.J.
  5. Thầy Phêrô Nguyễn Đình Khánh, S.J.
  6. Thầy Giuse Bùi Quang Minh, S.J.
  7. Thầy Micae Bùi Hà Ngân, S.J.
  8. Thầy Giuse Vũ Uyên Thi, S.J.
  9. Thầy Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J.
Dòng Tên: Thánh lễ trao tác vụ Linh Mục năm 2014
 
Dòng Tên: Thánh lễ trao tác vụ Linh Mục năm 2014
Dòng Tên: Thánh lễ trao tác vụ Linh Mục năm 2014
 
Dòng Tên: Thánh lễ trao tác vụ Linh Mục năm 2014
 
Dòng Tên: Thánh lễ trao tác vụ Linh Mục năm 2014
 
Dòng Tên: Thánh lễ trao tác vụ Linh Mục năm 2014
 
Dòng Tên: Thánh lễ trao tác vụ Linh Mục năm 2014
Dòng Tên: Thánh lễ trao tác vụ Linh Mục năm 2014
Dòng Tên: Thánh lễ trao tác vụ Linh Mục năm 2014
Dòng Tên: Thánh lễ trao tác vụ Linh Mục năm 2014
 
Dòng Tên: Thánh lễ trao tác vụ Linh Mục năm 2014
Dòng Tên: Thánh lễ trao tác vụ Linh Mục năm 2014
Dòng Tên: Thánh lễ trao tác vụ Linh Mục năm 2014Dòng Tên: Thánh lễ trao tác vụ Linh Mục năm 2014 Dòng Tên: Thánh lễ trao tác vụ Linh Mục năm 2014
Dòng Tên: Thánh lễ trao tác vụ Linh Mục năm 2014
Dòng Tên: Thánh lễ trao tác vụ Linh Mục năm 2014 Dòng Tên: Thánh lễ trao tác vụ Linh Mục năm 2014
Dòng Tên: Thánh lễ trao tác vụ Linh Mục năm 2014
Dòng Tên: Thánh lễ trao tác vụ Linh Mục năm 2014Dòng Tên: Thánh lễ trao tác vụ Linh Mục năm 2014 Dòng Tên: Thánh lễ trao tác vụ Linh Mục năm 2014
Dòng Tên: Thánh lễ trao tác vụ Linh Mục năm 2014
Dòng Tên: Thánh lễ trao tác vụ Linh Mục năm 2014
Dòng Tên: Thánh lễ trao tác vụ Linh Mục năm 2014
 
Dòng Tên: Thánh lễ trao tác vụ Linh Mục năm 2014

Chúc mừng tỉnh dòng Tên VN có thêm 9 tân Linh Mục, chúng con kính chúc quý Cha quý Thầy dòng Tên luôn dồi dào sức khỏe và ngập tràn Thánh Ân của Thiên Chúa. Nhất là trong dịp kỷ niệm 400 năm dòng Tên loan báo Tin Mừng tại quê hương VN, xin Chúa ban muôn ơn lành trên quý tu sĩ dòng Tên VN.

Hình: WSJ

Dòng Tên: Thánh lễ trao tác vụ Linh Mục năm 2014
Đánh giá

Bình luận