Đức Tân Giám Mục Mỹ Tho nhận ngai tòa

Đức Tân Giám Mục Mỹ Tho nhận ngai tòa – Theo thư thông báo của cha tổng đại diện giáo phận Mỹ Tho, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, tân Giám Mục Mỹ Tho sẽ dâng Thánh lễ tạ ơn, nhận ngai tòa tại nhà thờ chính tòa vào 9g30 sáng thứ bảy ngày 30 tháng 08 năm 2014, ở số 32 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho.

Đức Tân Giám Mục Mỹ Tho nhận ngai tòa
Đức Tân Giám Mục giáo phận Mỹ Tho và huy hiệu Giám Mục

Thánh lễ hôm ấy sẽ có sự hiện diện của quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa xa gần đến chung vui với Đức Cha Phêrô. Đặc biệt, cầu nguyện cho ngài chu toàn sứ vụ Chúa trao phó.

Cùng sự mời gọi của cha Phaolô Trần Kỳ Minh, đại diện giáo phận Mỹ Tho, chúng ta hiệp lời cầu xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành hồn xác trên Đức Cha Phêrô, để nhờ gương sáng và lời giảng thuyết của ngài, dân Chúa ngày một thêm đông số.

Có liên quan:

Đức Tân Giám Mục Mỹ Tho nhận ngai tòa
Đánh giá

Bình luận