Mừng Lễ Thánh Tổ Phụ Dòng Giảng Thuyết (08.08)

Mừng Lễ Thánh Tổ Phụ Dòng Giảng Thuyết (08.08) – Ngày 08.08, toàn thể Giáo hội hân hoan mừng kính Thánh Phụ Đa Minh, đấng sáng lập Dòng Anh Em Thuyết Giảng và là vị Thánh của lòng nhiệt thành vào Tin Mừng Chúa Kitô. Thánh nhân sinh ra trong dòng dõi quý tộc, nhưng đã chọn con đường theo Đức Giêsu, con đường hèn mọn của Tin Mừng, sống như một hành khất để trải nghiệm tình thương Chúa và rao truyền cho mọi người.

Thánh Đa Minh được Chúa gieo vào lòng lý tưởng dấn thân trọn cuộc đời cho Tin Mừng cứu độ, ngài sẵn sàng từ bỏ chốn thành đô, sự sung sướng cao quý như ngài đáng được hưởng. Thế mà ngài đã tự trút bỏ, hạ mình ra đi làm người hành khất của Thiên Chúa. Với châm ngôn đời sống của thánh nhân “Nói với Chúa và nói về Chúa”, ngài luôn cầu nguyện, một niềm cậy trông phó thác vào tình thương Thiên Chúa.

Mừng Lễ Thánh Tổ Phụ Dòng Giảng Thuyết (08.08)
 Thánh Phụ Đa Minh được họa theo phong cách Á Đông

Giữa muôn ngàn gian truân thử thách, ngài hiên ngang, can đảm xả thân vì Tin Mừng. Bao nhiêu bè rối, bao nhiêu kẻ chống phá Giáo hội, từ học thuyết đến gươm giáo, gậy gộc, Thánh nhân chẳng nao núng sợ sệt. Bằng chiếc gậy gỗ, chân đất, tay mang quyển Thánh Kinh, ngài vui tươi lên đường. Ghé vào các làng mạc của những người nghèo khổ, vào giảng đường đại học của các thanh niên trí thức, Tin Mừng Chúa Kitô từ môi miệng ngài vẫn tuôn ra để minh chứng rằng “Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, theo Chúa muôn loài được ơn cứu độ”.

Niềm tin mãnh liệt vào Thiên Chúa, Cha Thánh luôn sốt sắng cầu nguyện và kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu bằng đời sống chiêm niệm. Để nói được về Chúa một cách khôn ngoan hơn, Cha Thánh đã chuyên tâm học hành. Đời sống sốt mến và trọn hảo của Cha Thánh làm muôn đời ghi nhớ. Không dừng lại với đời sống tuyệt hảo mà Chúa thực hiện trên Thánh nhân, Cha Thánh thiết lập dòng anh em chuyên đi thuyết giảng, đây là một thành quả rất lớn Chúa làm qua tay Thánh nhân. Để giờ đây, Dòng Thánh Đa Minh lớn mạnh, mang Tin Mừng cứu độ đến khắp chân trời ngõ hẻm, đóng góp xây dựng Hội Thánh một cách mãnh liệt.

Xin tạ ơn Chúa, vì Chúa thương ban cho chúng con Thánh Phụ Đa Minh và dòng Anh Em Giảng Thuyết. Nguyện xin Chúa qua lời của Nữ Vương Rất Thánh Môi Khôi, Mẹ Chúa và Cha Thánh Đa Minh ban muôn ơn lành hồn xác trên quý tu sĩ dòng Anh Em Thuyết Giáo, để nhờ gương sáng và lời rao giảng của các ngài, chúng con luôn sốt mến với tình thương của Chúa, hầu đáng được hưởng ơn cứu độ muôn đời.

Mừng Lễ Thánh Tổ Phụ Dòng Giảng Thuyết (08.08)
Đánh giá

Bình luận