Thiếu nhi Bông Trang mừng lễ khai giảng năm học 2014-2015

Thiếu nhi Bông Trang mừng lễ khai giảng năm học 2014-2015 – Hôm sáng Chúa Nhật ngày 17.08.2014, đoàn thiếu nhi giáo xứ Bông Trang, giáo phận Bà Rịa đã mừng lễ khai giảng năm học giáo lý thiếu nhi 2014-2015. Trước Thánh lễ tạ ơn, cha Đaminh Trần Bình Tiên, OP. đã gióng trống khai giảng năm học mới.

Thiếu nhi Bông Trang mừng lễ khai giảng năm học 2014-2015

 

Thiếu nhi Bông Trang mừng lễ khai giảng năm học 2014-2015

 

Thiếu nhi Bông Trang mừng lễ khai giảng năm học 2014-2015

 

Thiếu nhi Bông Trang mừng lễ khai giảng năm học 2014-2015

 

Thiếu nhi Bông Trang mừng lễ khai giảng năm học 2014-2015

 

Thiếu nhi Bông Trang mừng lễ khai giảng năm học 2014-2015

 

Thiếu nhi Bông Trang mừng lễ khai giảng năm học 2014-2015

 

Thiếu nhi Bông Trang mừng lễ khai giảng năm học 2014-2015

 

Thiếu nhi Bông Trang mừng lễ khai giảng năm học 2014-2015

 

Thiếu nhi Bông Trang mừng lễ khai giảng năm học 2014-2015

 

Thiếu nhi Bông Trang mừng lễ khai giảng năm học 2014-2015

 

Thiếu nhi Bông Trang mừng lễ khai giảng năm học 2014-2015

 

Thiếu nhi Bông Trang mừng lễ khai giảng năm học 2014-2015

 

Thiếu nhi Bông Trang mừng lễ khai giảng năm học 2014-2015

 

Thiếu nhi Bông Trang mừng lễ khai giảng năm học 2014-2015

 

Thiếu nhi Bông Trang mừng lễ khai giảng năm học 2014-2015

 

Thiếu nhi Bông Trang mừng lễ khai giảng năm học 2014-2015

 

Thiếu nhi Bông Trang mừng lễ khai giảng năm học 2014-2015

 

Thiếu nhi Bông Trang mừng lễ khai giảng năm học 2014-2015

 

Thiếu nhi Bông Trang mừng lễ khai giảng năm học 2014-2015

 

Thiếu nhi Bông Trang mừng lễ khai giảng năm học 2014-2015

 

Thiếu nhi Bông Trang mừng lễ khai giảng năm học 2014-2015

 

Thiếu nhi Bông Trang mừng lễ khai giảng năm học 2014-2015
Đánh giá

Bình luận