Đề thi HK2 (13-14) môn tin học ứng dụng kinh doanh, khoa quản trị kinh doanh ĐH Tôn Đức Thắng

  Trường Đại Học Tôn Đức Thắng Khoa: Quản Trị Kinh Doanh  Giảng viên: Phạm Đức Thành  Chia sẻ tài liệu ngày: 24-09-2014 ĐỀ THI MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG NĂM HỌC 2013 – 2014 Các bạn có thể click vào để xem lớn Đề số 2     Đề…

Story M: Điểm hẹn cho người thích đọc sách

Story M: Điểm hẹn cho người thích đọc sách – Thành phố Hồ Chí Minh đang trong quá trình xây dựng tàu điện ngầm Metro, một số mặt bằng tại trung tâm thành phố đang dần nhường lại các địa điểm “ăn, chơi” cho ngóc ngách của quận 1 và…