Tài liệu học tập

Đề thi HK2 (13-14) môn tin học ứng dụng kinh doanh, khoa quản trị kinh doanh ĐH Tôn Đức Thắng

Đề thi HK2 (13-14) môn tin học ứng dụng kinh doanh, khoa quản trị kinh doanh ĐH Tôn Đức Thắng
 
Trường Đại Học Tôn Đức Thắng
Khoa: Quản Trị Kinh Doanh 
Giảng viên: Phạm Đức Thành 
Chia sẻ tài liệu ngày: 24-09-2014
ĐỀ THI MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG NĂM HỌC 2013 – 2014
Các bạn có thể click vào để xem lớn

Đề số 2

Đề thi HK2 (13-14) môn tin học ứng dụng kinh doanh, khoa quản trị kinh doanh ĐH Tôn Đức Thắng

 

Đề thi HK2 (13-14) môn tin học ứng dụng kinh doanh, khoa quản trị kinh doanh ĐH Tôn Đức Thắng

 

Đề số 5

Đề thi HK2 (13-14) môn tin học ứng dụng kinh doanh, khoa quản trị kinh doanh ĐH Tôn Đức Thắng
Đề thi HK2 (13-14) môn tin học ứng dụng kinh doanh, khoa quản trị kinh doanh ĐH Tôn Đức Thắng

 

Bài viết cùng chủ đề


Đề thi HK2 (13-14) môn tin học ứng dụng kinh doanh, khoa quản trị kinh doanh ĐH Tôn Đức Thắng
Đánh giá

Có liên quan

Bình luận

Call Now

Share via