Áo lễ của Đức Phaolô VI luân lưu qua các thời đại

Áo lễ của Đức Phaolô VI luân lưu qua các thời đại – Tòa Thánh có một phòng áo cực lớn với rất nhiều áo lễ cho hàng giáo sỹ, đặc biệt với Đức Thánh Cha. Các áo lễ được lưu trữ lại và truyền từ đời giáo hoàng này đến đời giáo hoàng nọ, để lại một truyền thống tốt đẹp trong việc lưu giữ các cổ vật.

Ngoài áo lễ, còn có mũ Giáo Hoàng, gậy và các vật dụng khác xung quanh đời sống Đức Giáo Hoàng được lưu giữ qua các thời để sử dụng lại hầu tiếp nối truyền thống Cha Anh.

Áo lễ của Đức Phaolô VI luân lưu qua các thời đại
Đức tân chân phúc Phaolô VI

 

Áo lễ của Đức Phaolô VI luân lưu qua các thời đại
Đức Phanxicô trong đại lễ tôn phong chân phúc Phaolô VI

Vào dịp tôn phong chân phước cho Đức Thánh Cha Phaolô VI, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mặc lại áo lễ của vị tân chân phước và chủ tế Thánh lễ ấy. Chất vải cao cấp từ ngày xưa đã quý giá hơn rất nhiều so với ngày nay.

Áo lễ của Đức Phaolô VI luân lưu qua các thời đại
Đức Gioan Phaolô I mặc áo lễ của vị tiền nhiệm Phaolô VI

Trước đó, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô I đã mặc áo lễ của Đức Tân Chân Phước Phaolô VI trong dịp lễ đặc biệt, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đội mũ Mitra của ngài vào dịp lễ khai mạc sứ vụ Tông Tòa và các chuyến tông du.

Áo lễ của Đức Phaolô VI luân lưu qua các thời đại
Hai vị Giáo hoàng của Chúa Giêsu

Trước lễ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ôm chào Đức Thánh Cha Biển Đức XVI tại hông lễ đài. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì Giáo hội của chúng ta có thêm một vị tân chân phúc Giáo hoàng. Nhờ gương sáng đạo đức của Á Thánh, chúng ta học hỏi đời sống khiêm nhường và siêng năng cầu nguyện qua việc lãnh nhận các bí tích, hầu xứng đáng lãnh nhận triều thiên vĩnh cửu sau này.

Áo lễ của Đức Phaolô VI luân lưu qua các thời đại
Ba vị Giáo Hoàng đều mặc áo lễ của vị tiền nhiệm Phaolô VI

Áo lễ của Đức Phaolô VI luân lưu qua các thời đại
Đánh giá

Bình luận