Dòng Ba Đa Minh Thái Hòa mừng lễ Thánh Martinô 2014

Dòng Ba Đa Minh Thái Hòa mừng lễ Thánh Martinô 2014 – Vào 17h30 thứ ba ngày 04-11-2014, Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh giáo xứ Thái Hòa đã long trọng mừng lễ Thánh Martinô, bổn mạng Huynh Đoàn. Chủ tế Thánh lễ là cha chánh xứ Phaolô Nguyễn Xuân Đĩnh cùng sự tham dự đông đảo của cộng đoàn Dân Chúa và quý anh chị em Huynh Đoàn xứ bạn trong địa phận Sài Gòn.

Dòng Ba Đa Minh Thái Hòa mừng lễ Thánh Martinô 2014
Trước lễ, Huynh đoàn đã cùng cộng đoàn giáo xứ kiệu trọng thể Thánh Martinô vào thánh đường trong tiếng trống và tiếng chuông nhà thờ.

Trong bài giảng, cha chủ tế nêu cao tấm lòng bác ái của Thánh Martinô và lòng khiêm nhường của Thánh nhân. Ngài cầu chúc anh chị em Huynh Đoàn Đa Minh luôn noi gương Đức Giêsu được thể hiện qua Thánh Martinô. Sau bài giảng, ba anh chị được tuyên hứa ba năm và hai anh chị được tuyên hứa trọn đời.
Cuối lễ, ông đoàn trưởng Huynh đoàn đã dâng lời tạ ơn Chúa, tri ân cha sở và cộng đoàn đã cầu nguyện cho anh chị em giáo dân Đa Minh giáo xứ Thái Hòa.
Xin Thánh Martinô chuyển cầu trước tòa Chúa cho anh chị em Huynh Đoàn Đa Minh luôn sống theo gương gia đình Đa Minh, đặc biệt gương Thánh Martinô, khiêm nhường và siêng năng tham dự các giờ phụng vụ của họ đạo.

Có liên quan:

Dòng Ba Đa Minh Thái Hòa mừng lễ Thánh Martinô 2014
Đánh giá

Bình luận