Giao ước trong Thánh Kinh

Trong Thánh Kinh, Thiên Chúa đã thực hiện giao ước tình yêu này với loài người bằng nhiều cách, đơn phương và song phương. Ví dụ trong sáng thế ký, đơn phương khi Chúa ban cho con người quyền bá chủ chim trời, muôn thú, v.v…

Giao ước trong Thánh Kinh

Trong thời Nô-ê, để thể hiện tình yêu sâu đậm của Thiên Chúa, muốn cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, xanh tươi hơn, gột rửa, thanh tẩy thế giới trong xanh thực sự, Chúa đã dùng lụt đại hồng thủy. Dù biết rằng con cái này sẽ tiếp tục phạm tội, hư đốn nhưng Chúa vẫn ký kết một giao ước với con người là sẽ tha lệnh trừng phạt lụt hồng thủy thế này.

Trên núi Xi-nai, Thiên Chúa đã thiết lập với dân giao ước song phương. Dân chỉ tôn thờ kính sợ một mình Đức Chúa là Thiên Chúa của toàn cõi địa cầu, còn Thiên Chúa sẽ đưa dân thoát khỏi miền tối tăm đến nơi đầy sữa và mật.

Thiên Chúa không những đã thực hiện giao ước song phương ấy, mà đã ban chính Con Một của Ngài xuống trần gian để thực hiện giao ước cứu độ loài người khỏi sự chết. Chính Đức Giêsu Kitô trên Thánh Giá là dấu chỉ của giao ước ấy. Qua việc diễn nghĩa tình yêu của Thiên Chúa qua bữa Tiệc Ly, dấu chứng Con Thiên Chúa chết trên Thánh Giá và Phục Sinh khải hoàn là kết quả của công trình cứu độ loài người. Những công trình tình yêu ấy của Thiên Chúa không dừng lại mà đang tiếp diễn, nghĩa là ơn cứu độ của Chúa vẫn đang được thực hiện đến tận thế.

Giao ước tình yêu Chúa ký kết với con người nhiều lần trong Thánh Kinh lột tả được tình yêu của người Cha dấu ái với con cái mình. Chúa đã yêu đến mức chính mình mặc lấy thân xác của loài thụ tạo Chúa dựng nên, rồi dùng thân xác ấy để bị hủy diệt đi và chính thân xác ấy cùng với linh hồn chiến thắng sự chết. Một giao ước Chúa vẫn đang ký kết với chúng ta, là giao ước dọn sẵn bữa tiệc Thiên Quốc cho chúng ta. Hãy sống thật tốt để cùng Ngài hưởng bữa tiệc chung vui ấy.

Giao ước trong Thánh Kinh
Đánh giá

Bình luận