Suy niệm Chúa nhật thứ 2 mùa Vọng với Lm Joseph Đỗ Tuấn Linh, OP.

Tin Mừng Chúa nhật thứ 2 mùa Vọng do Thánh Sử Máccô trình bày cho chúng ta cảm nhận những danh thơm tiếng tốt tuyệt vời của Đấng Mêsia. Những cảm nhận về Đấng Cứu Độ sắp sinh ra cho Dân Chúa là:

1. Đấng Mêsia có quyền hơn hẳn Gioan Tẩy Giả, là Thiên Chúa của ông và ông chẳng đáng xách quai dép cho Ngài.

2. Đấng Mêsia đến mang theo Thánh Thần của tình yêu, của sự thánh hóa và đổi mới. Dân Thiên Chúa sẽ được đắm chìm trong tình yêu của Chúa và được canh tân trở nên đồng hình đồng dạng với người.

Suy niệm Chúa nhật thứ 2 mùa Vọng với Lm Joseph Đỗ Tuấn Linh, OP.

Qua trích Tin Mừng hôm nay, trong thời này, chúng ta ngẫm nghĩ:

1. Khiêm nhường, thống thiết nhận lỗi trước mặt Chúa và anh chị em. Khiêm tốn phụng sự Chúa và anh chị em mình.

2. Vâng phục quyền năng của Thiên Chúa, chọn những điều tốt để thực thi, xa lánh điều xấu xa. Vì khi vâng phục quyền bính Thiên Chúa, chúng ta được cứu độ, sống theo Tin Mừng Ngài và được giải phóng khỏi nô lệ tội lỗi.

Chúng ta cùng xem video quý tu sĩ Dòng Đa Minh thực hiện suy niệm Chúa nhật thứ 2 mùa Vọng:

Suy niệm Chúa nhật thứ 2 mùa Vọng với Lm Joseph Đỗ Tuấn Linh, OP.
Đánh giá

Bình luận