Suy niệm Chúa nhật thứ 3 mùa Vọng với Lm Peter Nguyễn Đình Phương, OP.

Chúa nhật thứ 3 mùa Vọng hôm nay, Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô được Thánh Gioan kể lại cho chúng ta nghe về một người do chính Thiên Chúa sai đến để dọn đường cho Ngài. Ông mời gọi dân chúng sám hối vì Nước Trời sẽ đến gần và Đấng đến sau sẽ cao trọng khiến ông không đáng cởi quai dép cho Ngài.

Suy niệm Chúa nhật thứ 3 mùa Vọng với Lm Peter Nguyễn Đình Phương, OP.

Qua trích đoạn Tin Mừng này, chúng ta thấy Thánh Gioan Tẩy Giả đứng lên để dọn đường cho Chúa cách nhiệt thành và khiêm nhường, bài học cho mỗi chúng ta hãy biết nhiệt thành lo việc của Chúa và ơn Chúa tuôn đổ trên chúng ta thì hãy khiêm nhường trước mặt Chúa và anh chị em. Chớ kiêu ngạo vì ngôn sứ của Chúa không bao giờ làm thế.

Xác định Chúa là Đấng Cứu Thế, Đấng Mêsia sẽ đến trong những ngày chúng ta không ngờ đến. Do đó hãy cố gắng sống tốt mỗi ngày để chờ đón Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang và đầy thương xót. Cụ thể hơn, chúng ta sắp sửa bước đến ngày kỷ niệm Chúa Giáng Sinh làm Người, vì thế hãy dọn đường cho Chúa, bằng cách tham dự Tĩnh tâm, xưng tội và làm điều phúc đức để dâng lên Chúa Giêsu Hài Đồng và chuẩn bị tâm hồn chờ đón Chúa Giáng Sinh.

Suy niệm Chúa nhật thứ 3 mùa Vọng với Lm Peter Nguyễn Đình Phương, OP.
Đánh giá

Bình luận