Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

Hình ảnh Đức Francis trao mũ và nhẫn cho Hồng Y Nhơn – Trước tết, ai cũng bận rộn chuẩn bị cho tết mới. Người thì mua sắm quần áo, mua sắm đồ trang trí tết cho gia đình và thậm chí là mua nhà mới. Nhà Chùa và Nhà Thờ im re chẳng còn tấp nập như những ngày hội xuân trước đó. Nhưng dù người Công Giáo Việt có đang ở nơi nào, bận rộn thế nào đi chăng nữa thì cũng hiệp chung niềm vui lớn: Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục TGP Hà Nội được lãnh mũ và nhẫn Hồng Y do chính Đức Giáo Hoàng Francis trao.

Sáng thứ bảy ngày Valentine 14/02./2015, Đức Giáo Hoàng Francis đã chủ sự công nghị tấn phong 20 Hồng Y mới của Giáo Hội Công Giáo La Mã, trong đó có Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn của Việt Nam. Nhiều báo đài chính thống của nhà nước Việt Nam đã loan tin hân hoan trước đó và vui mừng vì Tòa Thánh Vatican đã chọn Hồng Y vào những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam thân yêu.

Ngoài niềm vui của những người Công Giáo Việt, mà tất cả mọi người cũng hãnh diện vì con dân Việt luôn có chỗ đứng trong mọi lĩnh vực của Thế giới, ngay cả chức sắc Tôn Giáo. Trước tết với biết bao biến động của xã hội, vui có, buồn có, nhưng niềm vui to lớn vẫn luôn là niềm hy vọng cho một đời sống mới, một đời sống tươi vui và hạnh phúc hơn.

Cùng xem hình ảnh trong ngày tấn phong Hồng Y tại Rôma.

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn
Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn
Đức Giáo Hoàng Francis chào Đức nguyên Giáo Hoàng Benedict
Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn
Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn
Tân Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn ôm chào nguyên Giáo Hoàng

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Thánh lễ tạ ơn của Đức Tân Hồng Y với Đức Giáo Hoàng Francis

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

 

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn

Có liên quan:

Hình ảnh Đức Francis trao mũ, nhẫn cho Hồng Y Nhơn và Thánh lễ tạ ơn
Đánh giá

Bình luận