Đức Cha Đinh Đức Đạo sẽ ban bí tích Thêm Sức cho Thiếu Nhi Ba Chuông 2015

Đức Cha Đinh Đức Đạo sẽ ban bí tích Thêm Sức cho Thiếu Nhi Ba Chuông 2015

Đức Cha Đinh Đức Đạo sẽ ban bí tích Thêm Sức cho Thiếu Nhi Ba Chuông 2015 – Từ tháng 05 đến tháng 08, tại các nhà thờ giáo xứ trên toàn Thế giới; đặc biệt với Giáo hội Việt Nam thì các em thiếu nhi và những người dự tòng sẽ được lãnh nhận bí tích Thêm sức, bí tích ban ơn Chúa Thánh Thần.

Trong thời gian hè, quý Đức Giám Mục sẽ vất vả đi xuôi về ngược để đến các giáo xứ chủ tế Thánh lễ ban bí tích Thêm sức. Trong đó có giáo xứ Đa Minh Ba Chuông, giáo hạt Phú Nhuận, thuộc Tổng giáo phận TPHCM. Thánh lễ ban bí tích Thêm sức cho các em thiếu nhi giáo xứ Đa Minh sẽ vào 09h00 sáng Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi, ngày 31 tháng 05 năm 2015. Địa chỉ số 190 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Chủ sự Thánh lễ đồng tế với quý cha dòng Đa Minh thuộc tu viện thánh Albertô là Đức Giám Mục Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, kiêm chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công Giáo trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Mời cộng đoàn cầu nguyện cho toàn thể những anh chị em được lãnh nhận bí tích Thêm sức, cách riêng các em thiếu nhi Ba Chuông được muôn ơn của Chúa Thánh Linh; giúp họ can đảm làm chứng cho Tin Mừng của Chúa Kitô Phục Sinh.

Đức Cha Đinh Đức Đạo sẽ ban bí tích Thêm Sức cho Thiếu Nhi Ba Chuông 2015
Đánh giá

Bình luận