Huyền nhiệm Ba Ngôi: Bài học hiệp nhất

Huyền nhiệm Ba Ngôi: Bài học hiệp nhất – Trong cuộc sống, sự đồng điệu có thể khó xảy ra với 2 người, thì với 3 người và hơn như thế cũng rất khó. Sự đồng điệu giúp 2 người trở lên có những sự tương đồng về suy nghĩ, động thái trong đời sống và tình cảm của họ. Đồng điệu giúp họ hiểu nhau hơn và mọi thứ trở nên hiệp nhất hơn.

Người ta hay nói, vợ chồng yêu thương nhau thường hay đồng điệu với nhau và họ sống hạnh phúc. Điều này có thể nói người trong gia đình cũng hợp nhau và thậm chí là hai người bạn thân. Khi đồng điệu với nhau, chắc chắn cuộc sống và công việc sẽ dễ dàng hơn so với sự tương khắc.

Hôm nay, chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Chắc chắn rằng chỉ có một Thiên Chúa mà thôi, nhưng có Ba Ngôi. Nôm na ví dụ dễ hiểu là có 3 công việc trong 1 người hoặc nước có 3 thể (rắn, lỏng, khí) nhưng vẫn là H2O. Những ví dụ đó chỉ là minh họa khập khiễng nói về Chúa Ba Ngôi. Vì là mầu nhiệm siêu nhiên, mỗi người chúng ta cần tin tưởng, tôn thờ và yêu mến Đấng Tạo Hóa tình thương.

Thiên Chúa Ba Ngôi đồng bản thể, ngang cấp quyền và yêu thương hiệp nhất với nhau. Khía cạnh muốn đề cập đến ở đây là tình hiệp nhất của Ba Ngôi trở nên một và trong mọi việc đều hiện hữu. Trong lần thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho Chúa Giêsu tại sông Gio-đan, lập tức từ trời có tiếng Chúa Cha và Thánh Thần Chúa ngự đến dưới hình chim bồ câu. Như vậy, Ba Ngôi Thiên Chúa cùng hiện hữu, hiệp nhất và luôn đồng hành cùng nhau.

Sự hiệp nhất ấy luôn thể hiện đến ngày nay, khi Chúa Cha tiếp tục yêu thương thế gian thì Chúa Giêsu cứu độ con người bằng chính Mình và Máu Thánh Ngài; Song song, Chúa Thánh Thần luôn nỗ lực canh tân, thánh hóa và gia tăng sức mạnh cho mỗi Kitô hữu. Sự đồng điệu này thể hiện tình yêu giữa Ba Ngôi chí Thánh.

Điều này cho chúng ta thấy, cuộc sống cần có sự đồng điệu trong sinh hoạt, trong công việc và mọi cuộc gặp gỡ. Sự đồng điệu đó do chúng ta biết tìm hiểu, yêu thương, dám từ bỏ, dám chấp nhận và thông cảm cho nhau. Chớ lấy sự yếu đuối của người khác, ỉ thế mạnh mà khinh chê và chối từ người khác. Cũng vậy, dám thông cảm và hỗ trợ cho người khác về mặt yếu hơn của họ là đang nỗ lực thúc đẩy sự hiệp nhất, cùng sự đồng điệu trong cộng đoàn.

Mừng lễ Chúa nhật Chúa Ba Ngôi chí Thánh, chúng ta tạ ơn tình thương của Ba Ngôi luôn chan chứa xuống Thế giới và xuống cuộc đời mỗi người chúng ta. Ngoài việc tri ân tình thương đó, chúng ta học nơi Ba Ngôi tình hiệp nhất, yêu thương nhau và luôn chấp nhận mọi thứ của nhau.

Có liên quan:

Huyền nhiệm Ba Ngôi: Bài học hiệp nhất
Đánh giá

Bình luận