Lễ Chúa Thăng Thiên: Lệnh truyền lên đường

Lễ Chúa Thăng Thiên: Lệnh truyền lên đường – Lệnh truyền hôm nào Chúa trối lại cho các Tông Đồ trước khi Ngài về trời vẫn đang vang vọng trong tôi, có lẽ trong mỗi người chúng ta. Thầy Giêsu đã mời gọi và như một lệnh truyền loan báo Tin Mừng Cứu Độ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16, 15).

Chúa Giêsu đã thi hành đúng lời các tiên tri và các ngôn sứ báo trước việc Ngài phải chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Quan trọng nhất, Chúa Giêsu thi hành đúng Thánh Ý Chúa Cha đã gởi gắm cho Ngài. Cái điều mà chính Đức Giêsu đã tiên liệu: Chúa sẽ chịu đau đớn và ba ngày sau sống lại, hẳn nhiên đã không sai.

Chúa biết trước không thể ở với các Tông Đồ mãi mãi, Chúa đã giảng dạy và chuẩn bị nhiều thứ để các ông “lên đường” làm chứng về Đấng Phục Sinh. Trước khi Ngài trở về bên hữu Chúa Cha từ ái, Chúa Giêsu đã ban lệnh truyền và Chúa cũng tha thiết gọi mời mỗi chúng ta thi hành như Chúa đã thi hành điều Chúa Cha mong muốn.

Lễ Chúa Thăng Thiên: Lệnh truyền lên đường

Điều ấy là dám đứng lên, ra đi rao giảng Tin Mừng chân lý, sự sống và cứu độ muôn loài. Đức Thánh Cha Phanxicô trong chuyến Tông Du Đại Hàn, ngài đã nhấn mạnh chiều kích dấn thân, sung mãn trong ơn gọi của Chúa Thánh Thần. Chúng ta cần đứng lên, mạnh dạn bước đi theo tiếng gọi của Chúa, dám xả thân vì lợi ích các linh hồn và loan báo niềm vui cứu độ của Đấng Phục Sinh.

Nếu việc Chúa sống lại để khẳng định Ngài thống trị cùng vượt thắng sự chết, thì việc trở về bên hữu Chúa Cha để tái lập con đường từ đất lên trời mà ngày xưa nguyên tổ Adam, Eva đã tự ý cắt đứt. Hình ảnh về trời của Đấng Phục Sinh không phải là chấm hết, nhưng là để mở ra con đường mới cho công cuộc rao giảng Tin Mừng.

Chẳng phải Chúa về trời là “đem con bỏ chợ”, nhưng Chúa hằng dõi theo và ban cả Thần Khí đến cho các Tông Đồ. Chắc chắn rằng, cho đến ngày nay, Thần Khí luôn ở với mỗi người chúng ta, theo chân chúng ta đến từng hành trình của cuộc sống. Trong vui buồn, sướng khổ, khỏe mạnh cùng đau yếu, Thiên Chúa vẫn luôn kề cạnh và ban ơn giúp sức cho chúng ta.

Xin Chúa Giêsu là Đấng đã Phục Sinh và trở về bên hữu Chúa Cha ban muôn ơn lành trên chúng ta. Đặc biệt giúp chúng ta hăng say trong công cuộc loan báo Tin Mừng Chúa đã trao phó và hằng ngày kiểm điểm lại sứ vụ mà Chúa đã trao mà chưa thực hiện tốt được. Xin Chúa luôn gìn giữ và đồng hành cùng chúng ta. Amen.

Lễ Chúa Thăng Thiên: Lệnh truyền lên đường
Đánh giá

Bình luận