CN XI TN B: Cộng tác với Đấng Quan Phòng

CN XI TN B: Cộng tác với Đấng Quan Phòng – Chia sẻ những suy tư về Tin Mừng Chúa nhật thứ 11 thường niên năm B, chợt thấy mình bị hụt hẫng. Chuyện là những thần tượng của mình cũng có những tội lỗi và bị người khác liên tục kết án. Dĩ nhiên con người thì cũng có những lúc yếu lòng, chuyện đó rất bình thường. Nhưng câu chuyện nhỏ cứ lan rộng làm ảnh hưởng thanh danh, uy tín và làm chính mình cũng cảm thấy không vui.

Tin Mừng Chúa nhật hôm nay, Thiên Chúa bày tỏ cho chúng ta thấy Ngài luôn là Đấng Quan Phòng mọi việc ngay cả những việc bé nhất. Thiên Chúa đã tiền định và quan phòng những chuyện ấy trong kế hoạch yêu thương của Chúa.

CN XI TN B: Cộng tác với Đấng Quan Phòng

Về chúng ta, hãy vâng nghe Lời Chúa, can đảm đáp tiếng Chúa mời gọi, sẵn sàng cộng tác vào công trình quan phòng và yêu mến Chúa. Mọi thứ thật sự chẳng tuyệt đối, đều dở dang và mỏi mệt, duy chỉ có Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối, thấu suốt mọi chuyện và luôn mang lại bình an cho chúng ta.

Không những thế, Thiên Chúa luôn sắp xếp mọi việc theo bản chất thánh thiện của Ngài là yêu thương con người tột cùng. Do vậy, những nỗi niềm lo lắng sẽ dần tan biến khi ta biết phó thác, cậy trông và tin tưởng vào Thiên Chúa Quan Phòng.

Lạy Chúa, xin cho con biết đóng góp vào kế hoạch yêu thương của Chúa bằng đời sống phó thác, lắng nghe và thực thi Thánh Ý Chúa trong cuộc đời.

CN XI TN B: Cộng tác với Đấng Quan Phòng
Đánh giá

Bình luận