Gần 400 linh mục được mời rời hàng Giáo sĩ vì xâm phạm trẻ em

Gần 400 linh mục được mời rời hàng Giáo sĩ vì xâm phạm trẻ em – Theo báo cáo mới đây của Đài phát thanh Vatican, đứng đầu là một linh mục dòng Tên Federico Lombardi, Đức Giáo Hoàng đã buộc hoàn tục gần 400 linh mục vì tội xâm phạm trẻ em. Số linh mục đã ít, từ năm 2011 cứ mỗi hai năm thì Giáo hội đã trục xuất khỏi hàng giáo sỹ gần 200 linh mục.

Các tòa án và báo chí Châu Âu đã mạnh mẽ lên tiếng vì các linh mục xâm phạm trẻ em. Tòa Thánh Vatican cũng kiên quyết mạnh tay trong những vụ việc này, song song sẽ giáo huấn hàng giáo sỹ cách quyết liệt để bài trừ những sự việc.

Gần 400 linh mục được mời rời hàng Giáo sĩ vì xâm phạm trẻ em

Những vụ kiện như dồn dập trong thời Giáo Hoàng của Đức Biển Đức XVI, đến Đức Phanxicô thì nhẹ nhàng hơn nên việc trục xuất khỏi hàng Giáo sỹ vào thời của ngài giảm đáng kể. Tuy nhiên những sự việc này vẫn đang là điểm nóng cho báo chí nước ngoài.

Chúng ta cần làm gì?

Ai làm con người cũng yếu đuối, một phút nhất thời sai lầm có thể “đi đời” cả đời người. Vì những lẽ đó, chúng ta hãy biết thông cảm với mọi người, đặc biệt những con người đang hy sinh cả cuộc đời vì Tin Mừng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục luôn bền đỗ với ơn gọi và can đảm sống Phúc Âm.

Gần 400 linh mục được mời rời hàng Giáo sĩ vì xâm phạm trẻ em
Đánh giá

Bình luận