Tài liệu học tập

ĐH Hồng Bàng: Download tài liệu lý thuyết đồ thị

Tài liệu học tập

Môn: Lý thuyết đồ thị.

GV: Phạm Đức Thành

Trường Đại Học Hồng Bàng – Khoa CNTT.

ĐH Hồng Bàng: Download tài liệu lý thuyết đồ thị
 


 
File Download bao gồm:
 
– DE CUONG ly thuyet do thi Pham Duc Thanh
– 01 Graph – Ly thuyet do thi  – Chuong 1a – Cac khai niem co ban
– 01 Graph – Ly thuyet do thi  – Chuong 1b – Bieu dien do thi tren may tinh
– 01 Graph – Ly thuyet do thi  – Chuong 1c – Cac khai niem co ban
– 02 Graph – Ly thuyet do thi  – Chuong 2 – Bieu dien do thi tren may tinh
– 02 Graph – Ly thuyet do thi  – Chuong 2a – Do thi Euler va Do thi Hamilton
– 02 Graph – Ly thuyet do thi  – Chuong 2b – Do thi Euler va Do thi Hamilton
– 03 Graph – Ly thuyet do thi  – Chuong 3 – Do thi phang va Bai toan To mau
– 04 Graph – Ly thuyet do thi  – Chuong 4a – Cay va Cay khung cua do thi
– 04 Graph – Ly thuyet do thi  – Chuong 4b – Cay co goc
– 05 Graph – Ly thuyet do thi  – Chuong 5a – Bai toan tim duong di ngan nhat
– 05 Graph – Ly thuyet do thi  – Chuong 5b – Bai toan tim duong di ngan nhat
– 05 Graph – Ly thuyet do thi  – Chuong 5c – Cac thuat toan tim kiem tren do thi
– 06 Graph – Ly thuyet do thi  – Chuong 6 – Bai toan Luong cuc dai trong mang

Bài viết cùng chủ đề


ĐH Hồng Bàng: Download tài liệu lý thuyết đồ thị
Đánh giá

Có liên quan

Bình luận

GỌI NGAY HOTLINE
Lên đầu trang
Share via