Tổng thống Mỹ Trump diện kiến Đức Giáo Hoàng Francis 2017

Đức Giáo hoàng Francis đã đón tiếp Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump, hôm thứ tư, ngày 24 tháng 5 năm 2017, vào khoảng 8 giờ 30 sáng trong Dinh Tông Tòa, trước tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Giáo Hoàng với toàn Thế giới tại quảng trường Thánh…