Đức Phanxicô là thật hay giả? Có phải “ngụy Giáo hoàng” không?

Nhiều thông tin trên mạng đang phao tin về Đức Giáo Hoàng Phanxicô là giả và là “ngụy Giáo hoàng”. Những người phao tin này không biết đến từ tổ chức và luồng tư tưởng như thế nào, cũng như không biết có động cơ gì để thực hiện những điều đó. Để rồi khiến cho nhiều sinh viên, nhiều nhà trí thức và cả người không Công Giáo cũng đồn đoán với nhau sự nghi kị về Đức Thánh Cha Phanxicô.

Người ta đồn Đức Thánh Cha Phanxicô không phải Giáo hoàng thật vì điều gì?

Trong những năm vừa qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã và đang đề cập đến người đồng tính có được chấp nhận không và người đang sống trong tình trạng tội lỗi đời sống hôn nhân thì có được rước lễ không. Đức Giáo Hoàng cũng lập ủy ban nghiên cứu về “Nữ phó tế” và thúc đẩy tòa án tư pháp hôn phối nỗ lực mang đến hiệu quả cho các vụ án.

Lời đồn Đức Giáo Hoàng Phanxicô giả là thiếu hiểu biết

Đức Thánh Cha Phanxicô được mật nghị Hồng Y bầu chọn theo đúng thể thức của Giáo luật. Mọi vấn đề liên quan về cuộc bầu cử đều hợp pháp và chưa bao giờ có một ý kiến đối lập. Việc bầu chọn như thế đã hoàn toàn hợp pháp và đẹp ý Chúa.

Theo giáo huấn của Hội thánh và Đức Thánh Cha Phanxicô cũng dạy như thế, Giáo hội luôn đón nhận mọi người, bất kể là ai, kể cả người đồng tính, nhưng không hề chấp nhận hôn nhân đồng tính. Việc quan hệ tình dục đồng tính và đời sống hôn nhân đồng tính là hoàn toàn bị cấm.

Đức Phanxicô là thật hay giả? Có phải "ngụy Giáo hoàng" không?
Đức Phanxicô – Một Giáo hoàng khiêm tốn và yêu thương người nghèo!

Cũng thế, người sống trong tình trạng tội lỗi đời sống hôn nhân như ngoại tình thì dĩ nhiên theo Giáo luật không được rước lễ. Vì Lòng Chúa Giêsu đầy thương xót và Giáo hội là hiền thê của Người, cần thông truyền Lòng Thương Xót của Chúa một cách tròn đầy, vì thế Đức Thánh Cha Phanxicô muốn các nghị phụ trong thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đưa ra các đường hướng mục vụ thích hợp giúp cho người đang sống trong tình trạng tội lỗi có thể cảm nhận phần nào tình thương của Chúa và Giáo hội, cũng như mau mắn sám hối trở về với tình thương ấy.

Cả việc lập ủy ban nghiên cứu về “Nữ phó tế” cũng chỉ là một ủy ban nghiên cứu, Đức Thánh Cha Phanxicô hoàn toàn chưa nói về ý định sẽ truyền chức phó tế cho giới nữ hay là chức vụ ấy sẽ tiếp đến chức Linh mục. Hoàn toàn không có! Nhưng rõ hẳn trong lịch sử Giáo hội, khi đọc các thư của thánh Phaolô, chúng ta thấy thời kỳ ấy có nữ Phó tế lo giúp việc cử hành bí tích Rửa tội cho nữ giới và một số việc phục vụ bác ái khác.

Do đó, sự hiểu biết kiến thức về Thiên Chúa và Giáo hội, cũng như lòng yêu mến Chúa và Giáo hội đậm đà sẽ giúp cho người tín hữu đón nhận lời giảng dạy của Đức Thánh Cha một cách tích cực và có cơ sở hơn.

Đón nhận hay từ bỏ…

Như chúng ta biết, Đức Giáo hoàng có ơn vô ngộ, bởi thế những lời người giảng dạy hoàn toàn xứng hợp cho việc tin và sống. Nếu ai không đón nhận một cách vâng phục giáo huấn của Đức Giáo hoàng Phanxicô – Đấng đại diện Thiên Chúa nơi trần gian này là tự ý khước từ chính ý muốn của Chúa. Như vậy, chúng ta đang tự từ bỏ ơn nghĩa với Chúa và mất ân sủng vì không hiệp thông với hội thánh Người.

Phan Viết Huy

Đức Phanxicô là thật hay giả? Có phải “ngụy Giáo hoàng” không?
5 (100%) 11 votes

Bình luận