Đức Phanxicô và giáo triều Rôma bước vào tĩnh tâm mùa Vọng 2017

Mùa Vọng đã đến Chúa nhật III, giáo triều Rôma đang trong dịp tĩnh tâm. Vị giảng phòng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô và giáo triều dịp sa mạc này là cha Raniero Cantalamessa OFMCap.

Bài giảng tĩnh tâm mùa Vọng đầu tiên vào thứ Sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017 của vị linh mục dòng Phanxicô Lúp Dài với chủ đề “Tất cả mọi sự được tạo thành nhờ Đức Kitô và trong Người”. Cha đã diễn tả công trình tạo diễn thế giới và vũ trụ trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, được thể hiện qua Đức Giêsu.

Đức Phanxicô và giáo triều Rôma bước vào tĩnh tâm mùa Vọng 2017

Nhờ Đức Giêsu trở nên nhục thể, mà con người và thế giới được cứu độ khỏi sự huỷ diệt của tội lỗi. Và trong Chúa Kitô vũ trụ hoàn toàn được ngập tràn ân sủng và chứa chan ơn cứu độ.

Bài giảng tiên khởi cho mùa Vọng 2017 cho giáo triều Rôma xoay quanh các lý luận về vũ trụ học trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa và trong Thần Khí từ nơi Chúa Giêsu. Nhờ đó vạn vật được tạo thành và thông truyền hạnh phúc của Thiên Chúa. Để từ đó con người phục vụ ý định yêu thương của Thiên Chúa bằng cách chăm sóc thế giới, gia đình và chính mình.

Cha cũng nhắc nhở “quyền thống trị” mà Chúa chia sẻ cho con người trên vũ trụ này là “quyền thống trị” của yêu thương và phục vụ.

Những buổi giảng thuyết sẽ được tiếp tục diễn ra trong đợt tĩnh tâm mùa Vọng của Đức Thánh Cha Phanxicô và giáo triều Rôma.

Thuỷ Hiếu

Đức Phanxicô và giáo triều Rôma bước vào tĩnh tâm mùa Vọng 2017
5 (100%) 7 votes

Bình luận