Suy niệm Lời Chúa 02/01/2018: Ga 1,19-28

Suy niệm Lời Chúa 02/01/2018: Ga 1,19-28

Khi dân chúng tưởng Gioan là Đấng Thiên Sai, chính ông đã thẳng thắn tuyên bố: tôi không phải là Đấng Kitô. Đó là niềm hạnh phúc của Gioan vì được sống thật với chính mình trong tương quan mật thiết với mình và Thiên Chúa.

Cũng vậy, mỗi thành viên trong gia đình, nhất là cách gia đình trẻ cần biết giúp nhau nhận chân giá trị của mình. Chân giá trị không chỉ theo quan niệm nhân sinh nhưng còn là chân giá trị có Thần Khí hướng dẫn. Chính khi đó, mỗi thành viên trong gia đình được là chính mình và cùng giúp nhau thăng tiến và hoàn thiện mình cách trọn hảo nhất có thể.

OP.

Suy niệm Lời Chúa 02/01/2018: Ga 1,19-28
5 (100%) 10 votes

Bình luận