Suy niệm Chúa nhật 2 thường niên B: Ga 1, 35-42

Suy niệm Chúa nhật 2 thường niên B: Ga 1, 35-42

Khi tiến tới hôn nhân, đôi bạn trẻ quyết định ở với nhau. Ở với nhau không chỉ có nghĩa là sống chung nhưng là muốn và đi sâu vào cuộc đời nhau trong chính tương quan của tình yêu. Đó là hành trình ở lại trong sự thông hiểu lẫn nhau. Sự ở lại này cần được khơi nguồn từ việc ở lại với Chúa, nguồn mạch và sức mạnh tình yêu của các gia đình. Chính những giờ kinh tối hay những giờ sinh hoạt tâm linh chung trong gia đình là cơ hội để nhắc nhớ nhau rằng: việc ở lại trong nhau của các thành viên trong gia đình với tình yêu vô vị lợi là dấu chỉ cho việc chúng ta ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong gia đình chúng ta.

Suy niệm Chúa nhật 2 thường niên B: Ga 1, 35-42
5 (100%) 4 votes

Bình luận