Suy niệm Chúa nhật 3 thường niên B: Mc 1, 14-20

Suy niệm Chúa nhật 3 thường niên B: Mc 1, 14-20

Sám hối là một hành động dứt khoát và cương quyết như các tông đồ đầu tiên bước theo Chúa hôm nay. Đó là một khao khát thay đổi ngay tức khắc trong ánh nhìn và lối sống, nhất là sống theo Tin Mừng Giêsu. Khát khao có đó nhưng chúng ta vẫn đầy bất toàn. Dẫu bất toàn ta luôn vững tin rằng: Chúa kiên nhẫn và sử dụng tất cả những gì ta có để giúp ta đón nhận và chia sẻ Tin mừng như thầy nói: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”.

Suy niệm Chúa nhật 3 thường niên B: Mc 1, 14-20
5 (100%) 5 votes

Bình luận