Suy niệm Lời Chúa 08/01/2018: Đức Giêsu chịu phép rửa

Suy niệm Lời Chúa 08/01/2018: Đức Giêsu chịu phép rửa

Cửa trời xưa bị khép lại khi con người sa ngã nay được mở ra với lời tuyên bố của Thiên Chúa Cha trong ngày Đức Giêsu chịu phép rửa tại sống Giođan. Từ nay, trời với đất, Chúa và người bước vào một cuộc giao duyên mới của tình yêu, duyên Vĩnh Cửu.

Cũng thế, bước vào đời sống hôn nhân, đôi bạn cũng mở toang cánh cửa để từ nay bước vào đời sống của nhau và cùng giúp nhau trên con đường nên thánh. Duyên từ đây không còn chỉ nhân duyên mà còn là thánh duyên, duyên mở ra với nhau – mở ra với người – và mở ra với Thiên Chúa.

Nghe giảng lễ Đức Giêsu chịu phép rửa 2011

Nghe giảng lễ Đức Giêsu chịu phép rửa 2014

Nghe giảng lễ Đức Giêsu chịu phép rửa 2017

Suy niệm Lời Chúa 08/01/2018: Đức Giêsu chịu phép rửa
5 (100%) 6 votes

Bình luận