Suy niệm Lời Chúa 09/01/2018: Mc 1, 21-28

Suy niệm Lời Chúa 09/01/2018: Mc 1, 21-28

Thần ô uế biết thầy Giêsu nhưng không phải là cái biết để đi vào tương quan mà là cái biết loại trừ. Vì vậy, thấy thầy Giêsu, chúng thét lên: việc chúng tôi can gì đến ông. Chuyện này nhiều khi cũng xảy ra trong mối tương quan của các đôi bạn trẻ sống đời hôn nhân nhất là trong khoảng năm năm đầu tiên. Đó cũng là một nguyên nhân lớn của sự đổ vỡ trong hôn nhân thời nay. Xin Chúa ban cho những gia đình trẻ vui sống trong sự hiểu biết cảm thông để xây dựng gia đình hạnh phúc.

Suy niệm Lời Chúa 09/01/2018: Mc 1, 21-28
5 (100%) 4 votes

Bình luận