Suy niệm Lời Chúa 12/01/2018: Mc 2, 1-12

Suy niệm Lời Chúa 12/01/2018: Mc 2, 1-12

Trong đời sống hôn nhân, đặc biệt các gia đình trẻ làm phép chuẩn, sống đức tin quả là một thử thách. Khó khăn còn chồng chất hơn khi họ sống tách xa cộng đoàn. Chính khi đó, cộng đoàn cần tìm cách tiếp cận và nâng đỡ như bốn người khiêng anh bất toại trong Tin mừng hôm nay. Cộng đoàn làm sao phải trở thành cầu nối giữa Chúa và những người sống xa cách Chúa.

Xin cho chúng ta mỗi khi tới đầu cũng tìm tới cộng đoàn để được nâng đỡ đức tin.

Suy niệm Lời Chúa 12/01/2018: Mc 2, 1-12
5 (100%) 3 votes

Bình luận