Suy niệm Lời Chúa 16/01/2018: Mc 2, 23-28

Suy niệm Lời Chúa 16/01/2018: Mc 2, 23-28

Quốc có quốc pháp, gia có gia phong, đó là lẽ ở đời. Song, nhiều thể chế, quốc pháp không nhằm phục vụ cho phần đại đa số dân chúng hoặc sự thăng tiến con người mà chỉ đơn giản phục vụ cho một nhóm lợi ích. Cũng thế, nhiều khi gia phong lại trở thành thứ kiềm tỏa con người phát triển, nhất là tương quan tình yêu. Nhiều khi tương quan tình yêu thay vào là sự sợ hãi hoặc kính nhi viễn chi. Bởi vậy, mỗi ngày đọc Kinh Thánh, đặc biệt bài đoạn Tin mừng hôm nay, ta sẽ biết mình phải sử dụng luật để làm gì!

Suy niệm Lời Chúa 16/01/2018: Mc 2, 23-28
5 (100%) 3 votes

Bình luận