Suy niệm Lời Chúa 18/01/2018: Mc 3, 7-12

Suy niệm Lời Chúa 18/01/2018: Mc 3, 7-12

Thần ô uế kêu lên: Ông là Con Thiên Chúa. Nhưng thầy Giêsu lại cấm ngặt không cho chúng tiết lộ Người là ai. Chẳng lẽ Thiên Chúa không vui khi được nhận biết và tôn thờ hay sao? Không, Người vui mừng khi con người nhận biết để vui hưởng hạnh phúc cùng Người nhưng đó là tôn thờ trong tình yêu và lòng mến chứ không phải sợ hãi như thần ô uế. Thiên Chúa là Chúa của lòng mến chứ không phải của sự sợ hãi. Vì vậy, khi một gia đình sống chan hòa trong tình yêu cũng là một gia đình loan báo Chúa tình yêu và làm Chúa vui thích. Chắc chắn, người không khi nào ngăn cản điều đó.

Suy niệm Lời Chúa 18/01/2018: Mc 3, 7-12
5 (100%) 5 votes

Bình luận