Cách giúp người già nằm viện dễ ngủ bằng nệm nước

Nhiều người già lớn tuổi nằm bệnh viện đêm không ngủ được, gia đình hỏi phải làm sao? Thật ra có nhiều lý do làm … Continue reading Cách giúp người già nằm viện dễ ngủ bằng nệm nước