Hai thanh niên khởi xướng avatar “lục sắc” trên Facebook đã xuất hiện

Hai thanh niên khởi xướng avatar “lục sắc” trên Facebook đã xuất hiện – Trào lưu mạng nhân sự kiện nhà nước Mỹ chấp thuận hôn nhân đồng tính trên toàn vùng lãnh thổ, thì Facebook đã “ăn theo” hình đại diện “lục sắc” khiến cho cả Thế giới ủng hộ như một phong trào mù quáng. Người nghĩ ra chiêu trò này và thực hiện nó là hai thực tập sinh Scott Buckfelder và Austin Freel.
Hai thanh niên khởi xướng avatar "lục sắc" trên Facebook đã xuất hiện
Thực tập sinh Scott Buckfelder trong hình đại diện lục sắc.
Ý tưởng này được Facebook chạy trong 72 giờ nhưng đã có hơn 26 triệu users đăng ký tham gia. Cảm hứng “lục sắc” được hai bạn trẻ này lấy từ cờ của nhóm LGBT, nhóm này chủ trương ủng hộ hôn nhân đồng tính.
Hai thanh niên khởi xướng avatar "lục sắc" trên Facebook đã xuất hiện
Thực tập sinh Austin Freel (người nam bên phải).
Từ ngày tổng thống Obama nắm quyền lớn ở Hoa Kỳ, thì những vấn đề về đạo đức luân lý dường bị bị xem nhẹ. Chung tay ủng hộ hôn nhân đồng tính, Facebook đã đồng loạt thay đổi những biển hiệu nổi tiếng của mình ở Mỹ.

Bài viết cùng chủ đề

Hai thanh niên khởi xướng avatar “lục sắc” trên Facebook đã xuất hiện
Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *