Học gì từ câu: Người khôn xây nhà trên đá?

Học gì từ câu: Người khôn xây nhà trên đá?
Học gì từ câu: Người khôn xây nhà trên đá?

Câu trên dạy chúng ta khi muốn trở thành một con người tốt ví như căn nhà kiên cố, chúng ta cần học tập trong môi trường tốt, những điều tốt và từ những con người tốt. Những điều tốt đẹp đó là đá tảng vững chắc, làm nền tảng cho chúng ta chắc chắn xây dựng con người và cuộc đời mình trở nên một con người hữu ích cho xã hội và cho gia đình mình.

Nệm nước PhamThao.com

Bài viết cùng chủ đề

Học gì từ câu: Người khôn xây nhà trên đá?
4.8 (95%) 4 votes

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *