Trung Quốc lần đầu tiên nghiên cứu khai thác tài nguyên Mặt Trăng

Trung Quốc là một trong những đất nước phát triển khoa học kỹ thuật mạnh mẽ. Hôm nay 03/01, Trung Quốc đã dùng tàu con thoi lên Mặt Trăng và thăm dò đất ở hành tinh này.

Trung Quốc tiếp tục thể hiện sự thống lĩnh thế giới của mình qua việc tiến xa hơn ra khỏi Trái Đất, ra đến Vũ trụ và sánh ngang kỹ thuật Vũ trụ với Mỹ, Nga.

Trung Quốc lần đầu tiên nghiên cứu khai thác tài nguyên Mặt Trăng

Hiện nay, Trung Quốc đang lấy mẫu đất của Mặt Trăng để nghiên cứu để sau này có một trạm quan sát thế giới ở tầm nhìn xa và bao quát nhất. Ngoài ra, họ sẽ phát triển việc khai thác các khoáng sản và tài nguyên của hành tinh này.

Trung Quốc lần đầu tiên nghiên cứu khai thác tài nguyên Mặt Trăng

Trung Quốc lần đầu tiên nghiên cứu khai thác tài nguyên Mặt Trăng

Trung Quốc lần đầu tiên nghiên cứu khai thác tài nguyên Mặt Trăng

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã chính thức loan tin, đây là lần đầu tiên ngành khoa học vũ trụ đã chạm được việc nghiên cứu Mặt Trăng với việc phát triển sự sống và khai thác tài nguyên nơi đây.

Như vậy trong những năm sắp tới, Trung Quốc sẽ còn mạnh mẽ hơn trong việc thống trị thế giới, bằng ngôn ngữ, bằng kỹ thuật điện tử, bằng nhân công, và giờ đây là khoa học kỹ thuật vũ trụ.

Tổng hợp.

Đánh giá
[Tổng: 0 Đánh giá: 0]

Chia sẻ ý kiến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top

Gọi ngay!

Contact Me on Zalo