Tượng Đức Mẹ Maria ‘khóc’ ở nhà thờ Công Giáo Mỹ

Những người Mỹ ở một nhà thờ Công Giáo đã cho rằng Đức Mẹ Đồng Trinh Maria với danh xưng Guadalupe đang ‘khóc sau khi họ đọc kinh Mân Côi. Đây là hiện tượng lạ và chưa được giáo quyền cũng như chính quyền xác thực. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây là một dấu lạ trong dịp mà người Công Giáo gọi là tháng Hoa (tháng 5 hàng năm).

Tượng Đức Mẹ Maria 'khóc' ở nhà thờ Công Giáo Mỹ

Cỏ Xanh.

Bài viết cùng chủ đề

Tượng Đức Mẹ Maria ‘khóc’ ở nhà thờ Công Giáo Mỹ
5 (100%) 11 votes

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *