Thư ngỏ về việc từ thiện

Trong thời gian qua, chúng tôi có cộng tác vào các công tác từ thiện của nhiều tổ chức, trong đó có các Chùa, các … Continue reading Thư ngỏ về việc từ thiện